Skip Navigation LinksEmpatyczna-komunikacji-w-szkole-i-rodzinie

Empatyczna komunikacji w szkole i rodzinie​


 
W polskich domach i w polskich szkołach, na co dzień spotykamy się z sytuacjami konfliktowymi, których źródłem są niejednokrotnie problemy z komunikacją. Słuchanie przez pryzmat ocen i interpretacji oraz różnego rodzaju blokady komunikacyjnych, nakręcająca się spirala trudnych emocji, nieumiejętność nazwania własnych i innych uczuć i potrzeb doprowadzają do sytuacji mówienia o emocjach językiem pełnym agresji, a nawet do przemocowego zachowania. Dotyczy to zarówno komunikacji miedzy uczniami, jak i między nauczycielami-uczniami, a także rodzicami i ich dziećmi.

 
Problem ten dotyka różnych środowisk a obecne tempo życia i wielość zadań i obowiązków zarówno dzieci, jak i rodziców prowadzi do narastającej jego eskalacji.

 
Z myślą o szkołach podstawowych nasi eksperci przygotowali autorki program dla szkół podstawowych: „Empatyczna komunikacji w szkole i rodzinie”.

 
Program ma na celu  rozwijać w naszej szkole kompetencje skutecznej komunikacji, słuchania i mówienia z empatią, tak by dzieci na co dzień rozwijały kompetencje rozwiązywania konfliktów w oparciu o empatię, by uczyły się brania odpowiedzialności za siebie i samodzielności.

 
Dla kogo: dla uczniów, nauczycieli, rodziców

 
Empatyczna komunikacja zwana jest inaczej językiem serca lub językiem żyrafy.
Czy wiesz, że żyrafa ma największe serce wśród lądowych ssaków?

 
Język serca to język który:
 • pomaga budować relacje z innymi takie jakie chcemy
 • wspiera szczerość i autentyczność a jednoczenie szacunk do siebie i innych
 • zwiększa szanse na dialog i wypracowywanie skutecznych umów z dziećmi
 • pomaga budować postawę odpowiedzialności i samodzielności
 • uczy empatii

 

w ramach Programu prowadzimy:

 1. Empatia w szkole - cykl warsztatów dedykowanych kadrze pedagogicznej danej placówki lub wybranej klasy
 2. Z empatią przez zabawę - cykl zajęć dla uczniów
 3. Empatia w rodzinie - cykl warsztatów dla rodziców

 

Uczestnictwo w programie wesprze uczniów w nauce:

 • szacunku dla  samych siebie i inne osoby
 • empatycznego budowania kontaktów z rówieśnikami i opiekunami
 • skutecznej komunikacji
 • wyznaczani granice i troskę o siebie nawzajem
Dzięki udziałowi w programie rodzice i nauczyciele:
 • dowiedzą się jak słuchać dzieci i mówić do nich by budować rozwiązania typu wygrany-wygrana
 • poznają konkretne narzędzia i pomysły do wykorzystania w codziennych trudnych sytuacjach z dziećmi
 • wypracować własne strategie by mieć więcej łatwości w codziennych sytuacjach z dziećmi oraz budować takie relacje z dziećmi jakich pragną

 
Chcemy inicjować w polskich szkołach DIALOG, W OPARCIU O EMPATIE, WSPÓŁPRACĘ I WZAJEMNY SZACUNEK.

 
Cele programu:
 • Przedstawienie podstaw Empatycznej Komunikacji (z ang. Nonviolence Communication, NVC)
 • Zwiększenie umiejętności aktywnego słuchania oraz odgadywania niewyrażonych potrzeb innych osób
 • Wzrost kompetencji w zakresie adekwatnego nazywania i wyrażania własnych potrzeb
 • Pokazanie i przećwiczenie jak budować porozumienie oparte na współpracy i szacunku obu rozmawiających stron
 • Zwiększenie umiejętności formułowania komunikatów, które wspierają porozumienie
 • Poszerzenie kompetencji w obszarze przekazywania i odbierania informacji zwrotnych
 • Pogłębienie świadomości roli motywowowania i wyrażania wdzięczności
 • Przedstawienie i przećwiczenie na przykładach możliwości zastosowania NVC w relacjach z innymi (korzyści jakie mogą z tego wyniknąć, szczególnie w sytuacjach “trudniejszych” czy też rodzących napięcia)
 • Przedstawienie rozumienia sytuacji konfliktu wg NVC   

 
Jesteś rodzicem i chcesz by w szkole Twojego dziecka było więcej empatii i wzajemnego szacunku?
Jesteś nauczycielem szukasz rozwiązań budujących porozumienie  i rozwiązania w klasie uwzględniające potrzeby wszystkich?
A może zastanawiasz się jak najlepiej wspierać uczniów w rozwijaniu skutecznej komunikacji wsród równieśników?
Jesteś dyrektorem placówki i marzy Ci się szkoła gdzie dzieci, rodzice i nauczyciele współpracują w duchu porozumienia?

 
Ten program jest dla Ciebie i Twojej szkoły.
Zapraszamy do kontaktu: kontakt@equante.pl